HUR MAN RÄKNAR I BOWLING
Bowlingens A B C , det är tio käglor i varje uppställning varav man har två slag på sig att slå ner alla tio käglorna , det är tio rutor i en serie varav två slag är en ruta. Om man slår ner alla käglor på första slaget har man gjort en strike , slår man ner alla på andra slaget har man gjort en spärr.

Varje kägla som är nedslagen är värd 1 poäng , striken är värd 10 poäng + vad man slår ner i bägge slagen i nästa ruta , spärren är värd 10 poäng + vad man slår ner i första slaget i nästa ruta. Om man slår 2 strikar på rad så räknar man 10 p + 10 p + vad man slår ner i första slaget i nästa ruta , vid 3 strikar i rad räknar man 10 p + 10 p + 10 p och man lägger alltid till poängen under den första striken eller spärren.

Sista rutan består av tre små rutor , om man strikar så markerar man endast ett x i den första lilla rutan och så får man även slå två slag till . Om man inte strikar eller spärrar så spelar man sista rutan som en vanlig ruta d.v.s endast två slag. Maxpoängen man kan få på en serie är 300 p. och det är 12 st strikar på rad.