Priser

Kostnad för spel är:

200 kr per timme och bana (max 4 spelare per bana)

Barnkalas

12 barn 3 banor 720 kr

Ring för mer info

Telefon: 054 - 56 05 57